Indmeldelse i Gentofte Tennis Klub

Ønsker du at spille tennis, booke baner, gå til træning eller tilmelde dig andre af klubbens sociale aktiviteter, kræver dette medlemsskab af Gentofte Tennis Klub.

Med dit kontingent er du med til at betale for klubbens administration, vedligeholdelse og servicering af anlægget. Som medlem er det klubbens mål, at kunne tilbyde dig en kompetent og hurtig rådgivning, god service, og at du kan spille og træne på et af Danmarks flotteste tennisanlæg. Der findes et utal af forskellige medlemskabstyper, så der altid vil være et som passer til dig og/eller din familie.

Indmeldelsesgebyr (Engangsgebyr): kr. 750,-

Kunne du tænke dig at være medlem af GTK, så kan du komme på venteliste både som junior og senior. Kontakt kontoret på følgende mail: gtk@gtklub.dk.

 

GTK har venteliste for junior – og i løbet af sæsonen ofte
også for seniormedlemskaber.

Ventelistegebyr (Engangsgebyr): kr. 250,-

For at blive medlem eller komme på vor venteliste kan du følge dette link Nyt medlem eller klink ind på halbooking og derefter på fanen ”Banebooking”. Her er der under ”NYT MEDLEM” et skema, der bedes udfyldt, men personlige oplysninger.

Du får samtidig med at du accepterer oplysningerne et medlemsnummer (som kun er som ”ventende medlem”). Vi vil kontakte dig – og sende dig faktura på det ønskede medlemskab, hvis eller når det er muligt.

Der er et ventelistegebyr på kr. 250, der kan overføres til vor bankkonto i Danske Bank Gentoftegade reg.nr. 4190 kontonr. 6003745, eller betales online ved tilmeldingen.

Husk at påføre indbetalingen navn, adresse, fødselsdata, tlf.nr. og mailadresse.

Man vil blive optaget på vor venteliste med den dato beløbet indbetales.

Reglerne for ventelisten er følgende:

  • Man må fremover maksimalt være 11 år når man optages på junior-ventelisten.
  • Optagelse i GTK skal ske kronologisk efter det tidspunkt, man er blevet skrevet på ventelisten
  • Dog må der fra den årgang der fylder 6 i pågældende kalenderår optages 6 piger og 9 drenge – igen i kronologisk rækkefølge efter det tidspunkt man er blevet skrevet på ventelisten. Dette er for at sikre kontinuiteten i juniorholdene.
  • Har man passeret 18 år inden man er blevet tilbudt plads, skal man overføres til seniorventelisten med anciennitet fra opskrivningstidspunkt.
  • Kun i særlige tilfælde kan der optages juniorer uden om ventelisten på ledige pladser på juniorholdende – dog kun efter aftale med bestyrelsen.
  • Reagerer man ikke på henvendelsen om optagelse slettes man fra listen. Det er muligt at afvise et tilbud om optagelse een gang og fastholde sin anciennitet på listen – ved andet afslag fjernes man fra ventelisten.
  • Hvis man ønsker at ændre et midlertidigt passivt medlemskab til fuldt medlemskab igen, kommer man ind forrest på ventelisten.